ÅRE FÖR MUSIKHJÄLPEN

BARN I KRIG HAR RÄTT ATT GÅ I SKOLA

ÅRE FÖR MUSIKHJÄLPEN
BARN I KRIG HAR RÄTT ATT GÅ I SKOLA

Musikhjälpens regler

Denna text är kopierad från Musikhjälpens informationsmaterial.

TACK FÖR ATT DU VILL ENGAGERA DIG FÖR MUSIKHJÄLPEN 2015.

Allas bidrag är viktiga och emottages tacksamt! Musikhjälpen är ett samarbete mellan Sveriges Radio, SVT och Radiohjälpen. Vi tre bolag arbetar självständigt och utan inflytande från externa parter och intressen. Av den anledningen är det viktigt att personer som kommer i kontakt med något som har med Musikhjälpen att göra, förstår om det är vi eller någon annan som ligger bakom ett särskilt initiativ. Därför har vi tagit fram en grafik med ett banér och affischer som kan användas när man startar en insamling till Musikhjälpen. Särskilda regler gäller för dig som företag/organisation.

Om du som företag eller organisation skapar hemsidor, webbkampanjer eller något sorts tryckt material såsom flyers eller affischer för ditt initiativ ber vi dig att skicka det för godkännande till grafik.musikhjalpen@sverigesradio.se

Dessutom får du inte använda något av följande i tryckt material:

  • grafik från hemsidan eller Facebooksidan. Enbart medföljande banér.
  • den gröna färg som finns i Musikhjälpens grafik
  • hashtag #mh15 i kampanj för ditt eget initiativ
  • hänvisningar till url:en musikhjälpen.se i samband med kampanj för ditt eget initiativ

Företag eller juridiska personer får endast använda materialet när det är ett insamlingsinitiativ, uppmaning eller utmaning som genererar en gåva i form av pengar till insamlingen i Musikhjälpen. Vill företaget använda materialet i samband med försäljning av varor och tjänster skall 100% av försäljningsbeloppet på varan eller tjänsten gå oavkortat till Musikhjälpen. Företag får inte använda materialet för att driva försäljningskampanjer där mindre än 100% av omsättningen går till Musikhjälpen. Vid osäkerhet kontakta foretag.musikhjalpen@sverigesradio.se.

Sveriges Radio, SVT och Radiohjälpens verksamheter är oberoende i förhållande till politiska, religiösa och ekonomiska intressen och ska alltid hävda principen om alla människors lika värde. Därför förbehåller vi oss rätten att inte dela ut eller godkänna samarbeten involverande något Musikhjälpenmaterial till de företag eller organisationer som går emot dessa principer.

Med vänlig hälsning Musikhjälpen-teamet

INGEN SKA BEHÖVA FLY UNDAN KLIMATET